Füsioteraapia

Füsioteraapia (FT) on teenus, mille põhiliseks fookuseks on maksimaalse liikumise saavutamine, säilitamine või taastamine, valu vähendamine, vigastuste või puude vältimine ja/või funktsiooni taastamine.

See sisaldab teenuse osutamist juhtudel, kui liigutus või funktsioon on ohustatud vananemist, vigastusest, valust, haigustest, kaasasündinud seisunditest või keskkonna faktoritest. FT võibolla vajalik igas vanuses inimestele ning vajadusel ka loomadele. FT teenust osutatakse füsioterapeudi poolt või tema juhendamise ning järelvalve all. See hõlmab endas füsioterapeudi, patsiendi/kliendi, teiste tervishoiutöötajate, perekonna, abistajate ja/või kogukonna vahelist suhtlemist ja koostööd.

FT teenus koosneb:

  • hindamisest ning tulemuste analüüsimisest
  • diagnoosi püstitamisest (tuleneb hindamisest)
  • planeerimisest (mis hõlmab endas teraapia vajaduse määratlemist ning koos patsiendi/kliendiga mõõdetavate eesmärkide seadmisest)
  • teraapia läbiviimisest ning kordushindamisest

Teen ka koduvisiite.

Koduvisiit sobib inimesele, kes vajab füsioteraapiat, kuid ise kahjuks minu vastuvõtule tulla ei saa. Koduvisiidi tasu sõltub patsiendi asukohast, pean arvestama oma ajaga ja teiste patsientidega.